• Banner2016
Wednesday, 24 May 2017 10:38

NUUSBRIEF / NEWS LETTER 1/2017

31 Maart 2017

Geagte Ouer / Dear Parents

Baie dankie vir die goeie ondersteuning en lojaliteit aan Daniel Pienaar wat ons weereens  die afgelope kwartaal ervaar het. 

Thank you for the good support and loyalty towards Daniel Pienaar that we once again have experienced the past term. 

SCHOOL COMMUNICATOR App

Alle korrespondensie en kennisgewings vind huidiglik d.m.v. die D6 School Communicator App plaas.  Ons vermoed dat daar enkele leerders is wat nie hulle ouers aanmoedig om die App aft e laai nie.  Ouers wat aktief van die App gebruik maak word versoek om ander ouers waarvan hulle bewus is wat nie van die App gebruik maak nie. aan te moedig om dit te doen.  Ouers word ook aangemoedig om gereeld seker te maak dat hulle op hoogte is met al die inligting wat op die App geplaas word.

All correspondence and notices is done by means of the D6 School Communicator App.  We however suspect that there are some learners who do not motivate their parents toe down load the App.  Parents who actively make use of the App are requested to encourage other parents to also make use of the App. All parents are encouraged to regularly visit and read all information that are placed on the App.

GR. 8 EN 9 TEGNIESE VAK EN TEKENE PUNTE

GR. 8 AND 9 TECHNICAL SUBJECT AND DRAWINGS MARKS

U sal waarneem dat die punte vir bogenoemde vakke nou ook op die formele rapport aangebring is en nie meer op ‘n aangehegte verslag is nie.  Neem asseblief kennis dat die punte vir hierdie twee vakke nie by die groottotaal op die rapport ingesluit is nie aangesien hulle slegs verkenningsvakke vir gr. 10 – 12  is.  

You will notice that the marks for the abovementioned subjects now also reflect on the formal report and not on an additional statement anymore.  Please take note that the marks of these subjects are not included in the grand total on the report because they are introductory subjects for gr. 10 – 12.

REÜNIENAWEEK / RE-UNION WEEKEND

Die jaarlikse reünie naweek vir hierdie jaar op 21 en 22 April plaas.  Die program vir die naweek is soos volg:

Vrydagoggend 21 April:      Stitershuldigingsbyeenkoms in die skoolsaal om 10:00

Vrydagaand 21 April:           Oudskoliere-kuieraand en steakbraai in die skoolsaal om 18:30

Saterdagoggend 22 April:  Rugby teen H/S Framesby

                                       Mini-kermis

Saterdagaand 22 April:      Kuier in die klubhuis en braaipakke sal beskikbaar wees.

Graag wens ons almal ‘n baie voorspoedige en gelukkige tweede kwartaal toe.

Vriendelike groete

 

N.J. Claassen

SKOOLHOOF

Read 2006 times Last modified on Wednesday, 07 June 2017 09:02