• Banner2016
Wednesday, 12 July 2017 09:44

Datums vir die derde kwartaal 2017 / Dates for the third term 2017

JULIE / JULY

 16        Swimming: Cold Water Classic

24        Skool heropen / Schools reopen

25        Koshuiskomiteevergadering (18:00)

27        Bloedskenk / Blood donation

27        Bemarkingskomitee vergadering (18:00)

27        Sokkie (VLR)

28        Skaak (A) DF Malherbe (tuis)/(B) Westville (tuis)

28        Boogskiet – Port Alfred (28 + 29/07)

29        Rugby vs HTS Port Rex Oos-Londen (weg)

31        Oueraand / Parents’ evening: 18:00 – 20:00

           

AUGUSTUS / AUGUST

01        Geboue- en Terrein Komitee vergadering (18:00)

01        Prefeknominasies begin

01        Landloop Liga 4 Strelitziadam

03        Gr. 7-Inligtingsaand / Gr. 7 Information evening

04        Chess: (A) Sanctor (away) / (B) Grey (away)

05        Rugby/Netbal vs Nico Malan (home)

05        Landloop Metro Kampioenskappe (St. Albans)

07        Sportkomitee vergadering (18:00)

08        Prefek manifeste

08        Personeelkonsert: Finale oefening

09        Vrouedag / Womens day

10        Kultuurkomitee vergadering (pouse)

10        Personeelkonsert – leerders

11        Personeelkonsert – volwassenes

12        Cycling: Spur Schools (2) -  (PE)

12        Rugby vs Marlow (tuis)

            Minikermis / Mini Fete

14        Kurrikulumkomitee vergadering (18:00)

15        Prefekte stemdag

15        Finanskomitee vergadering (18:00)

16        Koshuiskomiteevergadering (18:00)

17        Sokkie (Motorsport)

18        Skaak (A) Cillié (weg)/(B) Global Academy (tuis)

18        Rugby vs HTS Drostdy Worcester (away)

21        Beheerliggaamvergadering (18:00)

22        Sportprysuitdeling / Sport prize giving (19:00)

22        Kaskarresies

23        Rugby: Koshuis vs Dorp

23        Skoolfoto’s

25        Skaak: (A) Humansdorp (tuis) / (B) Sanctor (weg)

25        Matriekafskeid / Matric farewell

26        Cycling: Spur Schools (3) – Daniel Pienaar

27        Padfiets: Oos-Londen

29        Gr. 8 Tegniese vak toets en rotasie

            Gr. 8 Technical subject test and rotation

29        Graad 12-eksamen begin / Gr. 12 examination starts

SEPTEMBER

01        Boogskiet: Port Alfred (3D O.P.)

02        Fietsry: Angora MTB – Jansenville

02        Boogskiet:  Port Alfred (2D O.P.)

09        Makrofietsry (pad) – PE

10        Finanskomitee vergadering (18:00)

10        Makrofietsry (bergfiets)

11        Gr. 8-11 Toetsreeks begin

            Gr. 8-11 Test series starts

16        Cycling Spur Schools Provincial:

East-Londen

21        Finanskomitee vergadering (18:00)

22        Skaak – Semi-finaal A&B spanne

22        Gr. 8-11 toetsreeks eindig

            Gr. 8-11 Test series ends

24        Erfenisdag / Heritage day

25        Skoolvakansiedag / School holiday

28        Gr. 12-eksamen eindig

29        Skool sluit

30        Atletiek – Punt Top 10