• Banner2016
Monday, 03 April 2017 22:01

OMSENDBRIEF 1/2017

Written by 
Rate this item
(0 votes)

                                                                                               13 JANUARIE 2017                                                                    

Geagte Ouers

Aan die begin van die nuwe jaar wil ons as personeel, vir al ons ouers 'n baie voorspoedige 2017 toewens. Ons vertrou dat u die vakansie saam met u kinders geniet het en dat ons saam, die nuwe skooljaar met mag en mening kan aanpak.  By voorbaat dankie vir die volgehoue lojaliteit en ondersteuning in 2017.

NUWE OUERS

'n Spesiale welkom aan al die nuwe ouers van ons skool.  Ons glo en vertrou dat u baie gou sal inskakel by die Daniel Pienaar-familie en dat u 'n baie aangename verbintenis met HTS Daniel Pienaar sal hê.  Reeds by hierdie geleentheid nooi ons vir u uit om met ons te skakel, indien daar iets is waaroor u onseker is.  Die aanpassing van u kind in die hoërskool kan slegs optimaal wees, indien die vennootskap van ouer en onderwyser baie nou saamwerk.  Wees verseker dat die personeel te alle tye daarna streef om die beste vir u kind in die klas asook by die buitemuurse aktiwiteite te bied.

AKADEMIESE INGESTELDHEID

Leerders aan die HTS Daniel Pienaar moet akademies baie toegewyd en positief ingestel wees.  Akademiese sukses is die basis van enige leerder se suksesvolle skoolervaring.  Enige buitemuurse prestasie en sukses sal slegs volle regverdiging verdien, indien ‘n leerder se akademiese prestasie volgens sy/haar potensiaal is.

Ouers word derhalwe versoek om hierdie standpunt van die personeel van Daniel Pienaar te ondersteun en hulle kinders dienooreenkomstig aan te moedig en te dissiplineer.  Stiptelike voltooiing en inhandiging van skoolwerkopdragte/take asook toewyding aan enige ander vorm van assessering is nie onderhandelbaar nie.  Leerders wat hulle plig in hierdie verband versuim, sal hulle voorreg van verkorte skooldae tydens die eksamens verbeur, en vir die volle duur van die skooldag by die skool moet bly.

 

SKOOLGELD – 2017

Neem asseblief weereens kennis dat die totale skoolgeld vir die jaar, R15 400 (leermateriaal en handboeke ingesluit) per kind beloop.  Die bedrag van R15 400 moet in 2017 in 11 paaiemente soos volg betaal word:

Betaling in paaiemente:

Ø  ‘n Eerste paaiement van R1 800 was reeds op die eerste skooldag betaalbaar.  Hiervoor ontvang u kind leermateriaal, wat bestaan uit handboeke en/of modules.

Ø  Daarna, tien paaiemente van R1 360 per maand per kind vir tien maande (Februarie tot November).

Ø  Paaiemente moet vooruit betaal word.  Die eerste van bogenoemde 10 paaiemente,  vir Februarie, moet dus aan die einde van Januarie betaal word sodat die laaste paaiement vir November aan die einde van Oktober betaal word

Eenmalige betaling

Ø  R15 000 (R400 korting), eenmalige betaling, indien voor of op 7 Februarie 2017 betaal.

Ø  LET WEL:  Sorg asseblief dat u die korrekte bedrag skool toe stuur.  Dit is vir ons baie moeilik om

kleingeld te gee. 


SKOOLGELD NAVRAE

Ouers wat navrae oor betalings by die skool doen, MOET kwitansies kan voorsien.  Derhalwe moet ouers seker maak dat hulle kwitansies ontvang en dit veilig bewaar.  Navrae moet by mev. Greeff by die finansies kantoor van die skool gedoen word.

BELANGRIK!

SKOOLGELDVRAELYS

Die aangehegte vraelys (Aanhangsel A) MOET deur alle ouers voltooi word en saam met u kind terug skool toe gestuur word teen 20 Januarie 2017.  Indien daar ouers is wat a.g.v. verdienstelike redes nie in staat is om die bogenoemde skoolgeld te betaal nie, moet u asseblief voor 3 Februarie 2017 ‘n aansoekvorm vir afslag voltooi en dit persoonlik by die algemene kantoor van die skool inhandig. 

VORMS MOET DEUR BELANGSTELLENDE OUERS BY DIE FINANSIESKANTOOR BY DIE SKOOL AANGEVRA WORD.  Wanneer u die aansoekvorm inhandig moet u ook ‘n afslagaansoek-register teken.  Almal wat aansoekvorms inhandig en die register geteken het, sal skriftelik in kennis gestel word van die uitslag van u aansoek.  Afslag volgens ‘n glyskaal, is beskikbaar vir verdienstelike gevalle.

Neem kennis dat die S.A. Skolewet bepaal dat die bruto inkomste van beide ouers, ook geskeide ouers, in ag geneem word by die berekening van die bedrag betaalbaar by aansoek om afslag.

PLEEGKINDERS

Ouers van leerders wat wetlik in hulle pleegsorg geplaas is, moet slegs die eerste deel van die  aansoekvorm voltooi en dan dokumentêre bewys van pleegouerskap aanheg.  U hoef dus nie die gedeelte oor u finansiële besonderhede te voltooi nie.

 

VERSKAFFERS VAN SKOOL- EN SPORTKLERE

Die onderskeie items van Daniel Pienaar se skool- en sportklere kan slegs by die volgende plekke bekom word:

Ø  DANIEL PIENAAR WINKEL

Alle sportklere, soos sweetpakke, rygbytruie, Tiere t-hemde, maroen kortbroek, serp, DP gholfhemp, wit krieketoortrektrui, DP pette asook die maroen oortrektrui, mag slegs by die klerewinkel in die skool aangekoop word.  Onder geen omstandighede mag die genoemde items by enige ander plek gekoop word nie, omdat geen ander verskaffer toestemming van die skool het om enige van hierdie items te verkoop nie.

Ø  VERSKAFFERS IN UITENHAGE EN DESPATCH

Die winkels in Uitenhage en Despatch het slegs toestemming om die formele skooldrag soos die kortmouhemp, broek, das, lang kouse, maroen langmoutrui, skoolrokke, baadjie en maroen sportsak te verkoop.  Die maroen oortrektrui mag slegs by die skool se klerewinkel gekoop word.

Dit kan gebeur dat, omdat verskaffers nie toestemming het nie, kleure en snitte nie korrek is nie, en dan is sulke items nie by die skool aanvaarbaar nie.

Ouers word ook nie toegelaat om hulle eie weergawes van die onderskeie items te maak nie.

 

MOTORVERKEER OP DIE SKOOLKAMPUS

Ouers word nie toegelaat om leerders per motor binne die kampus op of af te laai nie.

Die druk verkeer hou groot gevaar in vir die veiligheid van ons leerders en ons moet voorkomend optree.  Verder is die teeroppervlakte en –paaie binne die kampus besig om op verskeie plekke te verbrokkel a.g.v. die hoë motorverkeer.  Die teerpaaie binne die kampus is ongelukkig nie ontwerp en gebou vir hoë volume openbare verkeer nie.  Die resultaat is dat al die paaie binne die kampus vir baie groot bedrae geld, herstel moet word. 

 

HANDBOEKE

Die handboeke wat u kind ontvang is die eiendom van die skool en daarom word dit van leerders verwag om dit baie goed op te pas.  Alle boeke moet aan die einde van die jaar, in die beste moontlike toestand aan die skool terugbesorg word.

 

BOEKTASSE

Maak asseblief seker dat u kind in besit is van 'n gewone skool boektas (donkerkleurig) met harde sye wat goeie beskerming aan sy/haar boeke kan verleen. Dit sal ons in staat stel om maksimum gebruik van baie duur handboeke te kry, en die uitgawes op nuwe boeke so laag as moontlik te hou.

 

OORTREK VAN BOEKE

Handboeke MOET net met plastiek oorgetrek word.  Skryfboeke moet met papier of plastiek oorgetrek word.  Skryfboeke kan ook met beide van laasgenoemde oorgetrek word, indien hy/sy dit so verkies.  Alle boeke MOET op Maandag, 20 Januarie 2017 oorgetrek wees.

 

D6 SCHOOL COMMUNICATOR

Alle ouers moet asseblief die D6 School Communicator App, gratis, so gou moontlik op hulle selfone of rekenaars aflaai.  Ons doen alle kommunikasie met ouers, d.m.v. hierdie medium.

Gedrukte kopieë van kommunikasie met ouers kan by die algemene kantoor by die skool versoek word deur leerders of ouers.

 

SKRIFTELIKE KOMMUNIKASIE

Ouers word vriendelik versoek om alle skriftelike kommunikasie met die skool per e-pos of op standaard skryfblokpapier of A4-blaaie te skryf.  Alle skriftelike korrespondensie word vir rekorddoeleindes geliasseer.  Dit is egter baie moeilik om briewe op klein stukkies papier te liasseer.

 

KWARTAALDATUMS

Raadpleeg asseblief die aangehegte datumlys vir die eerste kwartaal 2017.

 

BELANGRIK!

Bewaar asseblief alle omsendbriewe vir moontlike verwysings in die toekoms.

 

 

Vriendelike groete

N.J. Claassen

SKOOLHOOF 

Read 1858 times Last modified on Monday, 03 April 2017 23:11