• Banner2016
Wednesday, 12 July 2017 09:52

NUUSBRIEF / NEWS LETTER 2/2017

 30 Junie 2017

Geagte Ouer / Dear Parents

Die helfte van die 2017-skooljaar is reeds agter die rug en ons is dankbaar dat ons by hierdie geleentheid met groot genoegdoening kan terugkyk na baie hoogtepunte, prestasies en suksesse op verskeie terreine. 

Thank you very much to all parents, supporters and other friends of our school for your important contribution towards all the activities the past term. As reflected in the list of dates for the 3rd term, we are going to experience a very busy new term.  Thank you in advance for your continued involvement and support in the new term. 

Neem asseblief kennis van die volgende:

SKOOLGELD / SCHOOL FEES

Dit is vir my aangenaam om die meerderheid ouers van harte te bedank vir getroue en stiptelike betaling van skoolgeld.  Dit spyt my egter om ook te noem dat daar ‘n aantal ouers is wat nie die nodige erns maak met die betaling van skoolgeld nie.  Hierdie ouers se rekenings is agterstallig en dit plaas ons begrotingsverpligtinge onder groot druk.  Daar is nie surplus inkomste in ons begroting ingesluit nie en daarom is ons afhanklik van elke ouer se getroue betaling van die voorgeskrewe maandelikse bedrag. Ouers met agterstallige rekenings veroorsaak dat ons nie ons maandelikse verpligtinge kan nakom nie. Reageer assseblief op die rekening wat op 23 Junie aan u kind oorhandig is. 

It gives me pleasure to thank the majority of our parents for punctual payment of school fees.  I however regret to also have to report that there are a number of parents who do not display the expected discipline with school fee payments.  These parents have arrear accounts which put huge pressure on our budget commitments.  There is no surplus income included in our budget and therefore we are dependent on punctual payment of the prescribed monthly amount.  Parents with arrear accounts make it impossible for us to fulfil our monthly payments.  Please respond to the accounts that were handed to your child on 23 June.

WISKUNDE- EN WETENSKAP HULPKLASSE / MATHEMATICS- AND  SCIENCE HELP CLASSES

Ouers word weereens versoek om leerders aan te moedig om gebruik te maak van die hulpklasse wat deur die onderwysers vir bogenoemde vakke in die middae aangebied word.  Dit is nie ekstra klasse nie, maar leerders kan met spesifieke probleme i.v.m. spesifieke aspekte van die onderskeie vakke hulp by die betrokke onderwysers kry.  Leerders moet egter ‘n dag voor die tyd hulle name in die besprekingsboek by die onderskeie vakhoofde skryf.  Die klasse vind Maandae tot Donderdae vanaf 14:00 – 15:00 plaas.

Parents are once again requested to encourage learners to make use of the help classes that are offered in the afternoons by teachers of the abovementioned subjects.  It is not extra classes, but learners can get help with specific problems in connection with specific aspects of the subjects.  Learners must however write their names in the appointment book at the respective subject heads a day before the time.  The classes are offered on Mondays to Thursdays from 14:00 – 15:00.

OUERAAND / PARENTS’ EVENING: Monday, 31 July 2017, 18:00 – 20:00

You are cordially invited to attend the abovementioned function.  Because of limited time, you are requested not to attend the evening if you are satisfied with your child’s progress.

The aim of this event is primarily to discuss the progress of your child and the marks of the June examination with the subject teachers.  Thus, you as the parent will be able to glean more information which will enable you to encourage and support your child.

PERSONEEL-MUSIEKSKOUSPEL / STAFF MUSIC CONCERT

Die Daniel Pienaar personeel beplan ‘n Musiekmimiek-konsert op 10 en 11 Augustus.    Op 10 Augustus sal ‘n konsert vir die leerders, en op 11 Augustus vir ouers en ander volwassenes aangebied word.  Kaartjies vir volwassenes kos R60 per persoon en ouers bring eie eetgoed.  Kaartjies is reeds by die algemene kantoor beskikbaar. ‘n Kontantkroeg sal ook beskikbaar wees.

TOP TIEN PRESTEERDERS / TOP TEN ACHIEVERS

Baie geluk aan die leerders en hulle ouers wat in die top tien akademiese posisies in hulle onderskeie grade presteer het. 

 

Graad. 8

Graad. 9

Graad. 10

Graad. 11

Graad. 12

1.

K. Marais

B. Spies

K. Green

L. Hugo

J.J. Swanepoel

2.

J. Pelster

C. Swartbooi

C. Paulse

J. Lightfoot

J. Wichers

3.

E. Smith

C. Bothma

R. Ells

D. Voigt

P. Scheepers

4.

F. Haasbroek

R. van Dyk

E. Prinsloo

M. Kilian

E. Beneke

5.

J. Cosa

S. Sibidla

J. Whittle

P. Colesky

R. Gerber

A. de Vries

G. Thomas

6.

A. Blaauw

D. Meyer

D. van Appel

A. Transell

M. Joubert

C. Brett-Rite

7.

J. van Wyk

V. Frazenburg

J. Goosen

M. Philiso

E. Slater

8.

J. Nortier

X. Myburgh

O. Ntlemeza

K. Schaup

S. Fourie

D. Kock

9.

H. Hurter

T. Chari

T. Craill

T. Lange

R. Pretorius

10.

S. Kuboni

J. Kelsey

F. Mc Leod

C. de Wet

J. Hanekom

DATUMLYS / DATE LIST

Please find attached a list of important dates for the third term

Graag wens ons almal ‘n baie voorspoedige en gelukkige derde kwartaal toe.

Vriendelike groete

N.J. Claassen

SKOOLHOOF 

Read 2210 times
More in this category: « Nuusbriewe / Newsletters 2017