• Banner2016
Wednesday, 24 May 2017 10:38

NUUSBRIEF / NEWS LETTER 1 / 2019


13 JUNIE 2019

NUUSBRIEF / NEWS LETTER                                                                             


Geagte Ouer / Dear Parents

 

Baie dankie aan alle ouers en vriende van ons skool, vir baie goeie ondersteuning en samewerking tydens die afgelope tweede kwartaal. 

As reflected in the list of dates for the 3rdterm, we are going to experience a very busy new term.  Thank you in advance for your continued involvement and support in the new term.  

 

PERSONEEL / STAFF

 

Mnr. T. Nel het bedank as onderwyser vanaf 30 Junie 2019.  Ons wens hom alle sterkte toe vir die toekoms.  Daar word gepoog om sy pos met interne skuiwe te absorbeer. 

 

SKOOLGELD / SCHOOL FEES

 

Daniel Pienaar poog om kontantvloei in ons kantore uit te skakel. Enige kontantgeld is ‘n risiko vir kantoorpersoneel en die skool.  Ons het ‘n bankkaartfasiliteit by die skool en ons moedig ouers aan om daarvan gebruik te maak of anders elektroniese oorbetalings. Kom ons poog om teen 2020 kontantbedrae uit ons kantore te hou. 

Graag bedank ons die groot meerderheid ouers wat skoolgeld stiptelik betaal.  

Ten einde te voldoen aan die verwagting van ons skool, is ons egter afhanklik van elke ouer om die verpligte skoolgeld baie stiptelik te betaal.  Die skool sal nie daarin slaag om ons verpligtinge na te kom as alle ouers nie hulle skoolgeldverpligtinge nakom nie.

I regret to report that there are a number of our parents who do not show the expected discipline with school fee payments.  This has a negative influence on the expected income to meet our commitments. 

 

JUNIE-EKSAMEN / JUNE EXAMINATION

 

Baie geluk aan die ouers en hulle kinders wat die afgelope eksamen baie bevredigende punte behaal het.  Congratulations to all parents and their children who have achieved very satisfactory marks during the past examination.

Die Junie-eksamen is ‘n baie goeie aanduiding van ‘n leerder se akademiese “gesondheid”.  Dit is daarom baie belangrik dat ‘n deeglike studie van die Junierapport gemaak sal word om te sien aan watter aspekte van ‘n leerder se skoolwerk daar spesiale aandag gegee moet word.  Ouers se intense betrokkenheid hierin word ernstig versoek.  Maak asseblief seker dat die nodige regstellings gemaak word om aan die einde van die jaar sukses te behaal. 

Ouers word ook weer versoek om te verseker dat alle take betyds ingehandig word.

 

OUERAAND / PARENTS’ EVENING: TUESDAY, 16 JULY 2019, 18:00 – 20:00

 

You are cordially invited to attend the above-mentioned function.  Because of limited time, you are requested not to attend the evening if you are satisfied with your child’s progress. 

The aim of this function is primarily to discuss the progress of your child and the marks of the June examination with the subject teachers. Thus enabling you as the parent to amass more information concerning your child’s challenges and therefore equipping you in encouraging and supporting your child.

 

**PLEASE DOWNLOAD THE AWSUM APPON YOUR CELLPHONE FOR IMPORTANT NEWS. D6 Communicator word nie meer gebruik nie. Die meer interaktiewe app, AWSUM App for Schools

word nou gebruik. Please download this app from Play Store. 

 

**DANIEL PIENAAR HOU BASAAR OP 16 AUGUSTUS! OUR BAZAAR WILL BE ON 16 AUGUST!

 

TOP TEN ACHIEVERS / TOP TIEN PRESTEERDERS

 

Congratulations to the following learners and their parents for achieving the top ten positions in the different grades in the past examination:

 

 

Gr. 8

Gr. 9

Gr. 10

Gr. 11

Gr. 12

1.

A. Schonken

Z. le Grange

K. Marais

B. Bruintjies

C. Paulse

2.

K. Langeveldt

C. le Grange

S. van Zyl

C. Swartbooi

R. Ells

3.

S. Makhanda

A. Ismail

J. Pelster

B. Spies

R. Gerber

4.

K. Marais

J. Schmidt

S. Sibidla

C. Bothma

K. Green

J. le Grange

5.

P. Kilian

S. Browers

J. Cosa

T. Chari

O. Ntlemeza

6.

K. Qamse

S. Xulu

A. Blaauw

R. van Dyk

F. McLeod

7.

C. McLuckie

M. Rudman

E. Smith

V. Frazenburg

T. Craill

8.

D. Wessels

J. Grassman

I. Thembani

C. Viljoen

K. Bosch

9.

D. Fourie

W. van Rensburg

J.P. Wait

D. van Appel

S. Ngobese

10.

Z. Gouws

M. Nyati

R. Swanepoel

L. Mvubu

J. Kelsey

A. Transell

 

Graag wens ons almal ‘n baie voorspoedige en gelukkige derde kwartaal toe.

 

Vriendelike groete

 

-----------------------

S.J. Marais

SKOOLHOOF

Read 2428 times Last modified on Tuesday, 10 September 2019 10:29