• Banner2016
Tuesday, 07 January 2014 14:10

Koshuis Toelating en Fooie

 

Aansoek om toelating tot die koshuis kan slegs plaasvind nadat 'n leerder toelating tot die skool verkry het.

Indien ouers op die aansoekvorm vir toelating tot die skool aangedui het dat hulle koshuisverblyf verlang, sal 'n aansoekvorm vir toelating tot die koshuis saam met die toelatingsbrief tot die skool aan hulle gestuur word. Andersins kan 'n aansoekvorm by die algemene kantoor van die skool, ontvang word.

 

Bedrag betaalbaar in 2017

 

R19 600 (R1 960 per maand vir 10 maande)

 

 

K-pdf-English 

K-pdf-Afrikaans

 

 

 

 

Last modified on Thursday, 23 March 2017 07:15