Print this page
Wednesday, 30 October 2013 10:45

Slaagvereistes

SLAAGVEREISTS GRAAD 8 EN 9

1.    Behaal ten minste 50 – 59% (vlak 4) in Huistaal; 

2.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in die ANDER TAAL;

3.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in WISKUNDE;

4.    Behaal ten minste 40 – 49% (vlak 3) in enige DRIE ander vakke en

5.    30 – 39% (vlak 2) in nog twee vakke.

 

PASS REQUIREMENTS GRADE 8 AND 9

1.    Obtain at least 50 – 59% (level 4) in Home Language;

2.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in the OTHER LANGUAGE;

3.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in MATHEMATICS;

4.    Obtain at least 40 – 49% (level 3) in any THREE other subjects as well as

5.    30 – 39% (level 2) in TWO other subjects.

 

PASS REQUIREMENTS GRADE 10 TO 12

- Seniorsertifikaat

Huis Taal             40 %    vlak 3

Nog enige TWEE       40 %    vlak 3

Nog enige DRIE        30 %    vlak 2 m.a.w.            

Minstens SES vakke moet dus geslaag word                       

3 x 40 % (Huistaal ingesluit)                        3 x 30 %

 

Vereistes vir tersiêre studie

 

- Diplomastudie

Soos by seniorsertifikaat, maar MINSTENS 40 % (vlak 3), in enige VIER vakke buiten Lewensoriëntering.

-Graadstudie

Soos by seniorsertifikaat, maar MINSTENS 50 % (vlak 4), in enige VIER van die volgende toelatingsvakke:  Afrikaans, Engels, Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid, Fisiese Wetenskap, Besigheidstudies en Ingenieurs Grafika en Ontwerp.  

Read 4838 times Last modified on Monday, 03 April 2017 21:48